Wij zijn betrokken, bewogen en komen op voor onrechtvaardigheid.
Deze waarden geven de stichting richting, zodat iedereen in Java de kans krijgt op een hoopvolle toekomst